projectinfo

 

In het Ouder-Baby-Centrum in Tilburg werken verschillende behandelaars samen om jonge ouders met baby, peuter of kind tot 7 jaar te behandelen. Ook vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats.

De opdracht was om een illustratie te maken van een ouder met kind voor gebruik in een logo.

Hierbij speelden 4 elementen een  rol:

• Veiligheid/vertrouwen
• Basis/primair/bij de grond
• Speelsheid/sierlijkheid
• Verbinding/gebondenheid

Uiteindelijk is gekozen voor de illustratie waarbij ouder en kind elkaar op gelijke hoogte aankijken, waardoor de elementen veiligheid en verbinding goed naar voren komen.