projectinfo

 

In samenwerking met Dwwdwvgw deed Mijner Ontwerp mee aan de prijsvraag van Mysteryland/Cultuur-Ondernemen met als opdracht het maken van een installatie voor op of om de brug van het festivalterrein. 

Ons ontwerp voor festival Mysteryland is een installatie en gebruiksobject in één. Tijdens het festival is het een installatie op de brug, na het festival een gebruiksobject in het park. De ontwerpopgave die we ons gesteld hebben wordt daarmee tweeledig: een opvallende ingang waar niemand visueel omheen kan en een gebruiksobject dat de rest van het jaar op zichzelf kan functioneren. 

De installatie presenteren we in een uitgewerkt voorstel. De bewegwijzeringsborden worden vervangen door een tweekoppige poort die dienst doet als mensenvanger en alle tactiele middelen aanwend om het publiek te verleiden de juiste route over de brug te kiezen. 

Na het festival kan de constructie van de poort worden hergebruikt. Voor mogelijke nieuwe functies en de aanpassingen die hier voor nodig zijn aan de basisconstructie van de poort hebben we een aantal ideeën. Sommige daarvan zijn te bereiken met minimale ingrepen, andere functies vragen meer ingrijpende aanpassingen. Ons voorstel is om klein te beginnen en groots te eindigen.

In het boekje worden beide ideeën gelijkwaardig gepresenteerd omdat  ze onlosmakelijk samenkomen in ons ontwerp. Daarom bestaat het boekje uit twee delen: op de bovenste helft van de pagina het ontwerp en de uitwerking van de ‘mensenvangers’ zoals ze tijdens het festival gebruikt kunnen worden (boekje 1) en op de onderste helft een aantal ideeën voor het gebruik van het object in het park (boekje 2).